Řezbářství a betlémářství

Ne nadarmo se říká: „Dobrá práce se chválí sama“, v případě Králík to platí snad dvojnásob, neboť byly městem proslulým zpracováním dřeva. Zdejší řezbářská škola získala v roce 1904 hlavní cenu Grand Prix v Saint Louis, USA. Dnes už tato škola sice neexistuje, ale na jejích tradicích byla později postavena pravidelná sympozia, kde tuzemští i zahraniční řezbáři vyřezávali sochy, udávající tón moderní doby. V současnosti je řada lidí, kteří se králickou řezbářskou tradicí inspirují v rámci svého koníčka, pan Oldřich Čech nebo Štefan Hrudka se řezbařině a vůbec práci se dřevem věnují profesionálně. Ani na známé králické betlémy není v naší expozici zapomenuto. Jejich výroba, která se po staletí dědila z otce na syna, si zachovala kouzlo tradice. Svěží
a půvabné postavičky oživí vzpomínky na dávné časy našich pradědů.

Městské muzeum Králíky – Mad UX © 2021. Všechny práva vyhrazena. Vytvořil eriksponar.cz                                             Prohlášení o přístupnosti